FAQ home Contact


Forside

Ungdom
Krigen
Karriere
Regeringer
J. O. Krag
Mennesket
Otium
Ode Til Anker

Ankers Brev
Historien
Kontakt

 

 
"En af de sidste dage i april 1945 var der igen en razzia, denne gang på Knippelsbro. Ved et fuldstændigt tilfælde var Svend Aage også der, og han kunne ikke komme hurtigt nok væk ... Efter befrielsen blev hans lig fundet i en fællesgrav i Ryvangen mellem mange andre. Jeg kunne pr. telefon bekræfte en række kendemærker ved ham, så lægerne derved var sikre på, at de havde identificeret ham som Svend Aage Hedmann ... 

... (Vi) etablerede en fond og solgte små mærkater med et billede af Svend Aages lille dreng. På den måde skaffede vi et ret stort pengebeløb til hans enke og hans søn."

- Anker Jørgensen i sine erindringer om vennen Svend Aage Hedmann. 

 


 


Anker Jørgensen fortalte senere til Amagerbladet om sit engagement i modstandsarbejdet:

"Jeg har aldrig udøvet de store heltegerninger, men jeg husker engang, hvor vi var inde i en aktion, hvor vi skulle fjerne et stort og meget omfattende kartotek over værnemagere. Aktionen lykkedes. Kartoteket, der fyldte et par biler, blev fjernet fra Sankt Annæ Plads, og dette kartotek var senere til rådighed i de mange sager imod værnemagere efter krigen."

Alex Frank Larsen fortæller i Anker - Mennesket Magten Meningerne, hvorledes Anker fik samlet en hemmelig sabotagegruppe og til sit illegale arbejde fik lavet et falsk identitetskort under navnet "Svend Carstensen, lagerarbejder, Dansvej 14, Hvidovre. Født d. 1/2 1922 i Kapernaum Sogn." Om aktionen på Sankt Annæ Plads hedder det:

"Anker gik op til chefkontoret på første sal med sin politipistol i hånden og sagde til chefen, at han skulle forholde sig roligt ... Mens Anker holdt 20-30 mennesker i skak med sin pistol, blev kartoteket med listen over værnemagere tømt over i kasser og sække. De ansatte stod lammede og så stiltiende på." 


Anker som husar i Næstved

I et interview med Maria, 1 z, Rysensteen Gymnasium, fortalte Anker nærmere om sin tid under besættelsen:

"I sommeren 1943 var jeg også blevet medlem af modstandsbevægelsen. Jeg havde gennemgået en udvikling fra at være enig med Stauning i, at man ikke måtte lave sabotage, til på meget et småt niveau at deltage i sabotage. Jeg lagde op til nogle andre, der så lavede sabotagen ... Det kunne ikke nytte noget! De der satans tyskere regerede jo over hele verden. De havde jo store hære og havde slået Rusland. Først  da Amerika kom ind i krigen, begyndte det jo at vende ...

Nazismen hadede jeg fra drengetiden af. Jeg kan huske, når jeg hørte radioen. Den stod og dirrede på en lille bitte bogreol uden bøger ... når Hitler talte: Sieg Heil, Sieg Heil. Jeg hørte alt det råberi. Det fandt jeg meget uhyggeligt. Måske blev jeg lidt vejledt af min onkel, der var lidt politisk interesseret  og absolut var demokrat og social i sin holdning og frem for alt antinazist."

 

The Holocaust


Dachau Photos
Schindler's List

Auschwitz Photos

Holocaust Photos

Adolf Hitler Photos

The Angel Of Death

Adolf Hitler's Artworks

Nazi Medical Experiments


 


 

 FAQ Home Contact