FAQ home Contact


Forside

Ungdom
Krigen
Karriere
Regeringer
J. O. Krag
Mennesket
Otium
Ode Til Anker

Ankers Brev
Historien
Kontakt

 

 
 

Nedenfor følger en opstilling over Socialdemokratiets stemmetal ved folketingsvalgene 1973-1981 tillige med Folketingets oversigt over dè regeringer, Anker stod i spidsen for, fra han efterfulgte Jens Otto Krag som landets statsminister den 5. oktober 1972, til Poul Schlüter kom til magten den 10. september 1982:


Socialdemokratiets stemmetal ved folketingsvalgene 1973-1981

Stemmetallene
dækker
Anker Jørgensens
regeringsperiode:

4. december 1973
stemmer
Pct. af stemmetal
mandater
783.145
25,6
46
9. januar 1975
stemmer
Pct. af stemmetal
mandater
913.155
29,9
53
15. februar 1977
stemmer
Pct. af stemmetal
mandater
1.150.355
37,0
65
23. oktober 1979
stemmer
Pct. af stemmetal
mandater
1.213.456
38,3
68
8. december 1981
stemmer
Pct. af stemmetal
mandater
>1.026.726
32,9
59

 

 

Regeringen Anker Jørgensen I
(Socialdemokratiet)
Fra 5. okt. 1972 til 19. dec. 1973. Ændringer 27. sept. 1973.
Statsminister: Anker Jørgensen
Udenrigsminister: K.B. Andersen Finansminister: Henry Grünbaum
Økonomi- og budgetminister: Per Hækkerup til 27. sept. 1973, derefter alene økonomiminister
Arbejdsminister: Erling Dinesen
Justitsminister: K. Axel Nielsen til 27. sept. 1973, derefter Karl Hjortnæs
Fiskeriminister: Chr. Thomsen til 27. sept. 1973, derefter Ib Frederiksen
Minister for udenrigsøkonomi, europæiske markedsanliggender samt nordiske anliggender: Ivar Nørgaard
Boligminister: Helge Nielsen til 27. sept. 1973, derefter Svend Jakobsen
Indenrigsminister: Egon Jensen
Minister for kulturelle anliggender: Niels Matthiasen
Minister for Grønland: Knud Hertling
Forsvarsminister: Kjeld Olesen til 27. sept. 1973, derefter Orla Møller
Minister for offentlige arbejder og for forureningsbekæmpelse: Jens Kampmann til 27. sept. 1973, derefter minister for offentlige arbejder
Socialminister: Eva Gredal
Undervisningsminister: Knud Heinesen til 27. sept. 1973, derefter Ritt Bjerregaard
Landbrugsminister: Ib Frederiksen, fra 27. sept. 1973 landbrugs- og fiskeriminister
Kirkeminister: Dorte Bennedsen
Handelsminister: Erling Jensen
Budgetminister: Knud Heinesen fra 27. sept. 1973
Miljøminister: Helge Nielsen fra 27. sept. 1973

Regeringen Anker Jørgensen II
(Socialdemokratiet)
Fra 13. febr. 1975 til 30. aug. 1978. Ændringer 8. sept. 1976, 26. jan., 26. febr. og 1. okt. 1977 og 1. juli 1978.
Statsminister: Anker Jørgensen
Udenrigsminister: K.B. Andersen til 1. juli 1978, derefter Anker Jørgensen
Finansminister: Knud Heinesen
Økonomiminister: Per Hækkerup
Minister for udenrigsøkonomi og for nordiske anliggender: Ivar Nørgaard til 26. febr. 1977
Indenrigsminister: Egon Jensen
Minister for skatter og afgifter: Svend Jakobsen til 26. febr. 1977, derefter Jens Kampmann
Arbejdsminister: Erling Dinesen til 8. sept. 1976, derefter Erling Jensen. Fra 1. okt. 1977 Svend Auken
Justitsminister: Orla Møller til 1. okt. 1977, derefter Erling Jensen
Forsvarsminister: Orla Møller til 1. okt. 1977, derefter Poul Søgaard
Boligminister: Helge Nielsen til 26. jan. 1977, derefter Svend Jakobsen. Fra 26. febr. 1977 Ove Hove
Miljøminister: Helge Nielsen til 26. jan. 1977, derefter Svend Jakobsen. Fra 26. febr. 1977 Niels Matthiasen
Minister for offentlige arbejder: Niels Matthiasen til 26. febr. 1977, derefter Kjeld Olesen
Minister for kulturelle anliggender: Niels Matthiasen. Socialminister: Eva Gredal
Handelsminister: Erling Jensen til 8. sept. 1976, derefter Per Hækkerup. Fra 26. febr. 1977 Ivar Nørgaard
Undervisningsminister: Ritt Bjerregaard
Kirkeminister og minister for Grønland: Jørgen Peder Hansen
Landbrugsminister: Poul Dalsager
Fiskeriminister: Poul Dalsager til 26. febr. 1977, derefter Svend Jakobsen
Minister uden portefølje med særligt henblik på udenrigspolitiske spørgsmål: Lise Østergaard fra 26. febr. 1977

Regeringen Anker Jørgensen III
(Socialdemokratiet og Venstre)
Fra 30. aug. 1978 til 26. okt. 1979. Ændringer 22. dec. 1978, 5. jan. 1979 og 13. marts 1979.
Statsminister: Anker Jørgensen (S)
Udenrigsminister: Henning Christophersen (V) Finansminister: Knud Heinesen (S)
Minister uden portefølje med henblik på økonomisk samordning: Per Hækkerup (S) til 13. marts 1979
Miljøminister: Ivar Nørgaard (S)
Kirkeminister: Egon Jensen (S)
Minister for kulturelle anliggender: Niels Matthiasen (S)
Socialminister: Erling Jensen (S)
Justitsminister: Nathalie Lind (V)
Fiskeriminister: Svend Jakobsen (S)
Minister for Grønland: Jørgen Peder Hansen (S)
Undervisningsminister: Ritt Bjerregaard (S) til 22. dec. 1978. Fra 5. jan. 1979: Dorte Bennedsen (S)
Minister uden portefølje med særligt henblik på udenrigspolitiske spørgsmål: Lise Østergaard (S)
Økonomiminister og minister for skatter og afgifter: Anders Andersen (V)
Landbrugsminister: Niels Anker Kofoed (V)
Forsvarsminister: Poul Søgaard (S)
Arbejdsminister: Svend Auken (S)
Indenrigsminister: Knud Enggaard (V)
Handelsminister: Arne Christiansen (V)
Boligminister: Erling Olsen (S)
Minister for offentlige arbejder: Ivar Hansen (V)

Regeringen Anker Jørgensen IV
(Socialdemokratiet)
Fra 26. okt. 1979 til 30. dec. 1981. Ændringer 28. febr. 1980, 20. jan. 1981 og 15. okt. 1981.
Statsminister: Anker Jørgensen
Udenrigsminister: Kjeld Olesen
Finansminister: Svend Jakobsen
Økonomiminister: Ivar Nørgaard
Miljøminister: Ivar Nørgaard til 28. febr. 1980, derefter Erik Holst
Minister for kulturelle anliggender: Niels Matthiasen til sin død 16. febr. 1980. Fra 28. febr. 1980 Lise Østergaard
Industriminister: Erling Jensen
Kirkeminister og minister for Grønland: Jørgen Peder Hansen til 20. jan. 1981, derefter Tove Lindbo Larsen
Socialminister: Ritt Bjerregaard
Landbrugsminister: Poul Dalsager til 20. jan. 1981, derefter Bjørn Westh
Fiskeriminister: Poul Dalsager til 20. jan. 1981, derefter Karl Hjortnæs
Minister for offentlige arbejder: Jens Risgaard Knudsen til 15. oktober 1981, derefter Knud Heinesen
Undervisningsminister: Dorte Bennedsen
Forsvarsminister: Poul Søgaard
Arbejdsminister: Svend Auken
Boligminister: Erling Olsen
Minister for skatter og afgifter: Karl Hjortnæs til 20. jan. 1981, derefter Mogens Lykketoft
Energiminister: Poul Nielson
Indenrigsminister: Henning Rasmussen
Justitsminister: Henning Rasmussen til 20. jan. 1981, derefter Ole Espersen
Minister uden portefølje med særligt henblik på udenrigspolitiske spørgsmål indtil 28. febr. 1980: Lise Østergaard
Minister for nordiske anliggender fra 28. febr. 1980: Lise Østergaard

Regeringen Anker Jørgensen V
(Socialdemokratiet)
Fra 30. dec. 1981 til 10. sept. 1982. Ændring 27. apr. 1982.
Statsminister: Anker Jørgensen
Udenrigsminister: Kjeld Olesen
Finansminister: Knud Heinesen
Økonomiminister: Ivar Nørgaard
Industriminister: Erling Jensen
Undervisningsminister: Dorte Bennedsen
Minister for kulturelle anliggender og minister for nordiske anliggender: Lise Østergaard
Forsvarsminister: Poul Søgaard Arbejdsminister: Svend Auken
Boligminister: Erling Olsen
Fiskeriminister: Karl Hjortnæs
Energiminister: Poul Nielson
Indenrigsminister: Henning Rasmussen
Miljøminister: Erik Holst
Justitsminister: Ole Espersen
Kirkeminister og minister for Grønland: Tove Lindbo Larsen
Landbrugsminister: Bjørn Westh
Minister for skatter og afgifter: Mogens Lykketoft
Minister for offentlige arbejder: J.K. Hansen
Socialminister: Bent Hansen til 27. april 1982, derefter Bent Rold Andersen.

 


 

 FAQ Home Contact